Chắp cánh tương lai

TRƯỜNG MẦM NON TÂN MỸ BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020-2021

Trường Mn Tân Mỹ báo cáo tổng kết năm học 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT TP. BẮC GIANG

TRƯỜNG MẦM NON TÂN MỸ

 

Số:  08  /BC-MNTM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Tân Mỹ,  ngày 25 tháng 5 năm 2021.

BÁO CÁO

Tổng kết năm học 2020-2021

 

Thực hiện Công văn số 374/GDĐT ngày 23/9/2020 của phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non;

Căn cứ  Kế hoạch số 16/ KH-MNTM, ngày 25/9/2020 của trường Mầm non Tân Mỹ về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021;

Trường Mầm non Tân Mỹ báo cáo đánh giá kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 1 Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nhà trường tổ chức nghiên cứu, học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức, Hồ Chí Minh tới 100% CBGV-NV nhà trường. Xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của nhà trường. Tổ chức tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các buổi sinh hoạt tập thể của giáo viên, họp hội đồng sư phạm. Những điển hình về Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Giáo viên vượt khó khăn, có sáng kiến để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ; Cô Hoàng Thị Loan, Nguyễn Thị Mai, Hoàng Thanh Hà, Mai Thị Thúy, Hoàng Thị Hoa, Đỗ Ánh Nguyệt...

Việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo: Nhà trường thực hiện tốt việc quán triệt Cán bộ giáo viên nhân viên về việc góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo. Trong năm học nhà trường không có cán bộ giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, không vi phạm luật an toàn giao thông.

* Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thày giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo’’.

 100% cán bộ giáo viên chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.                          

 100% cán bộ giáo viên thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thày cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, không  có cán bộ giáo viên, vi phạm đạo đức nhà giáo, không vi phạm luật an toàn giao thông.

100% cán bộ giáo viên thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường mầm non an toàn  thân thiện, cô đổi mới; sáng tạo; trẻ tích cực hoạt động” đạt kết quả khá tốt. Mối quan hệ trong nhà trường thân thiện, cởi mở, phát huy khả năng sáng tạo, tư duy của trẻ.

 100% giáo viên các nhóm, lớp thường xuyên trang trí, sắp xếp lớp gọn gàng, khoa học phù hợp với độ tuổi tạo môi trường thân thiện, an toàn cho học sinh về mọi mặt.

 * Phong trào “Xây dựng vườn rau sạch cho bé”

Cải tạo vườn trồng rau, mở rộng thêm diện tích trồng rau, làm mới 01 giàn cây dây leo.

 Duy trì mỗi giáo viên 02 thùng xốp, 02 khay nhựa thực hiện trồng và chăm sóc vườn rau.

 Thu hoạch từ vườn rau 5.000.000đ/năm phục vụ cho bếp ăn.

* Phong trào “Mỗi giáo viên giúp đỡ một đồng nghiệp tiến bộ”

 100% giáo viên có khả năng đăng ký giúp đỡ đồng nghiệp còn hạn chế về các mặt. Trong năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ đến từng giáo viên vì vậy đã có 21 giáo viên được phân công giúp đỡ đồng nghiệp về chuyên môn, tổ chức 01 lớp bồi dưỡng cho 36 giáo viên về khai thác trang Web của Vụ GDMN và soạn bài trên máy, có 18 lượt giáo viên giúp đỡ đồng nghiệp về UDCNTT, 05 lượt  hướng dẫn làm đồ dùng đồ chơi trang trí lớp, 03 buổi tập huấn về bài giảng E-Learning, hướng dẫn giáo viên thực hiện cập nhật phần mềm eNetViet

 * Chuyên đềXây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm”

100% các nhóm lớp thiết kế các mảng chủ đề, các góc chơi theo hướng lấy trẻ làm trung tâm.

Môi trường giáo dục trong nhà trường mang tính "mở", kích thích sự tập trung chú ý, tư duy và cảm xúc tích cực của trẻ, thúc đẩy trẻ tham gia vào các hoạt động chơi và trải nghiệm một cách tích cực và hiệu quả;

Đảm bảo an toàn cho trẻ  về tâm lý và thể chất, thường xuyên được giao tiếp thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ, trẻ với những người xung quanh.

Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của giáo viên đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo. Luôn tôn trọng ý kiến riêng của trẻ, thường xuyên đánh giá sự tiến bộ của trẻ, luôn động viên trẻ tự tin

Môi trường vật chất trong lớp, ngoài lớp đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho tất cả các trẻ có thể chơi mà học, học bằng chơi, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo an toàn thân thiên đối với  trẻ, cụ thể:

Kế hoạch giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục, phạm vi và mức độ, nội dung giáo dục trẻ, các phương pháp, các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với trẻ, cụ thể:

+ Thể hiện các mục tiêu cụ thể rõ ràng phản ánh được kết quả mong đợi đáp ứng với sự phát triển của trẻ theo giai đoạn, thời điểm phù hợp và theo Chương trình giáo dục mầm non.

+  Thể hiện nội dung giáo dục theo Chương trình giáo dục mầm non và có thể điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với sự phát triển của trẻ và điều kiện thực tế của vùng miền, địa phương, trường/lớp.

+ Không nhấn mạnh vào việc cung cấp cho trẻ những kiến thức, kỹ năng đơn lẻ mà theo hướng tích hợp, coi trọng việc hình thành và phát triển các năng lực, kỹ năng sống cho trẻ.

+ Thể hiện tính tích hợp, tạo sự gắn kết, tác động một cách thống nhất đồng bộ đến sự phát triển của trẻ.

+ Khuyến khích trẻ tham gia hoạt động giáo dục bằng vận động thân thể và các giác quan dưới nhiều hình thức khác nhau.

 2. Kết quả phát triển mạng lưới trường, lớp, huy động trẻ

- Tổng số nhóm, lớp: 37 trong đó:

+ Trong trường: 20 lớp mẫu giáo

+ Cơ sở mầm non  tư thục: 06 cơ sở, gồm 17 nhóm, lớp (nhóm trẻ: 10, lớp MG: 07).

- Tổng số trẻ: 1.067 trẻ, trong đó trong trường: 711/682 trẻ mẫu giáo đạt 104,2% so với kế hoạch, tư thục 356/338 trẻ  đạt 105,3% so với kế hoạch (nhà trẻ 192 trẻ, mẫu giáo 164 trẻ).

Trong đó trẻ mẫu giáo 5 tuổi trên địa bàn xã đến trường đạt 100%

Trong năm học nhà trường thực hiện tốt việc duy trì sỹ số đạt 682/696 đạt 102,1%

Để thực hiện khắc phục hiện tượng quá tải trong trường Mầm non ngay từ đầu năm học nhà trường đã rà soát toàn bộ số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn xã để xây dựng kế hoạch và tuyên truyền đến PHHS trên địa bàn lựa chọn cơ sở, thời gian nhập học để cho trẻ đi học.

Không tổ chức nhận trẻ trên địa bàn nơi khác, tuyên truyền khuyến khích các tập thể cá nhân mở lớp độc lập tư thục và vận động PHHS đưa trẻ (trẻ trong độ tuổi nhà trẻ) đến các cơ sở độc lập.

Chính vì vậy trong năm học 2020-2021, trường Mầm non Tân Mỹ không có tình trạng quá tải học sinh trong nhà trường.

 3. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi

Tham mưu với UBND xã Tân Mỹ kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục; phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động trẻ 5 tuổi đến trường.

Phối hợp với trường THCS, TH trên địa bàn thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, xóa mù.

Tuyên truyền vận động phụ huynh cho trẻ đến trường đủ 35 tuần thực học

Ưu tiên đội ngũ giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi; bố trí giáo viên có trình độ năng lực vững vàng, có uy tín, có kinh nghiệm dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi.

Bố trí giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi theo đúng quy định 02 giáo viên/lớp.

Nhà trường thực hiện tốt việc viết bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương; thực hiện nghiêm túc công tác điều tra, thực hiện hồ sơ phổ cập, triển khai cập nhật số liệu, thực hiện báo cáo, khai thác dữ liệu PCGDMNTNT trên hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo phân cấp quản lý chất lượng, đúng thời gian qui định.

Nhà trường tổ chức rà soát, kiểm kê đồ dùng tại các lớp mẫu giáo 5 tuổi theo các danh mục tại Thông tư 34/2013/TT-BGD ĐT để bổ sung những đồ dùng còn thiếu và sửa chữa những đồ dùng hư hỏng; bổ sung trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho 02 lớp mẫu giáo 5-6 tuổi mới.

Kết quả 100% trẻ 5 tuổi ra lớp hoàn thành chương trình giáo dục Mầm non.

Tháng 11/2020 Sở giáo dục kiểm tra công tác phổ cập trên địa bàn đạt: Tốt

 4. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

 4.1 Việc đổi mới hoạt động, chăm sóc giáo dục trẻ và duy trì mô hình điểm “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, thực hiện chương trình giảm tải sau kỳ nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Kế hoạch chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo các độ tuổi đảm bảo đủ nội dung, yêu cầu và kết quả mong đợi của từng độ tuổi.

Giáo viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch chương trình theo thời gian biểu, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, linh hoạt sáng tạo trong tổ chức các hoạt động. Trong năm học không có giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn.

 4.2 Thực hiện chương trình ôn luyện kiến thức và các hoạt động chăm sóc trẻ khi nghỉ phòng chống dịch tại nhà và kế hoạch thực hiện chương trình giảm tải sau kỳ nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại thời điểm tháng 2 và tháng 5.

* Kết quả thực hiện chương trình ôn luyện kiến thức và các hoạt động chăm sóc trẻ khi nghỉ phòng chống dịch tại nhà

 Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thành phố về cho trẻ nghỉ học tại thời điểm đầu tháng 2 và tháng 5 để thực hiện công tác phòng chống dịch, nhà trường đã triển khai thành lập nhóm Zalo phòng chống dịch của trường, nhóm Zalo của các lớp và đã thu hút được 100% phụ huynh học sinh tham gia. Hàng ngày giáo viên trao đổi với PHHS về tình hình sức khỏe của trẻ và trao đổi về cách chăm sóc, giáo dục trẻ, nhà trường xây dựng kế hoạch, các lớp và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục chia sẻ tài liệu, video chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại nhà; hướng dẫn phụ huynh lựa chọn và thực hiện các nội dung giáo dục cần thiết (trong hệ thống tài liệu và video) để giáo dục trẻ đảm bảo hoàn thành kế hoạch giáo dục năm học trông qua Zalo của các lớp, trang Wed của nhà trường Chính vì vậy qua các buổi nghỉ học ở nhà trẻ không quên kiến thức, tích cực phối hợp với cô qua các buổi ôn luyện, trò chơi, cụ thể như:

Các lớp đã tổ chức được, 198 video clip,12 trò chơi mới và củng cố ôn luyện được toàn bộ các hoạt động học của trẻ trong các lĩnh vực phát triển giáo dục.

* Kết quả thực hiện kế hoạch chương trình giảm tải sau kỳ nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngay sau khi có công văn số 67/GDĐT ngày 16/02/2021 của phòng GD&ĐT về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng tránh Covid, công văn số 206/GDĐT ngày 09/5/2021 của phòng GD&ĐT về việc cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang hướng dẫn học tại nhà để phòng chống dịch Covid-19 nhà trường đã thực hiện nghiêm túc việc rà soát và tiếp tục chia sẻ tài liệu, video chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại nhà; hướng dẫn phụ huynh lựa chọn và thực hiện các nội dung giáo dục cần thiết (trong hệ thống tài liệu và video) để giáo dục trẻ đảm bảo hoàn thành kế hoạch giáo dục năm học trông qua Zalo của các lớp, trang Wed của nhà trường phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và triển khai thực hiện tới các tổ chuyên môn. Tổ chức khảo sát, đánh giá trẻ tại các tiêu chí còn lại theo hình thức trục tuyến.

Tổng số trẻ được đánh giá trong trường 711 trẻ  trong đó trẻ đạt 100% các tiêu chí đạt 100%

Tỷ lệ đi học chuyên cần: 95,7%.

Tỷ lệ bé ngoan: 93,2%.

Trong năm học nhà trường tổ chức 11 đợt tham quan trải nghiệm cho trẻ:

+ Tổ chức cho tham quan Thành Xương Giang tết Hàn Thực, một ngày làm chiến sỹ, Noen, ngày 8/3; 20/10

+ Tổ chức cho thăm quan khu di tích lịch sử địa phương: Đình làng Tân Phương, Di tích nghè Hoàng Phó Lang, chùa Tân Phương, Dinh từ Hoàng Ngũ Phúc, đền Thánh thiên Công Chúa

+ Tổ chức cho trẻ tham quan làng nghề truyền thống mây tre đan thôn Lực.

Qua các cuộc tham quan trải nghiệm đã giúp giáo viên chủ động, tích cực trong việc tự bồi dưỡng kỹ năng sng và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

Trong năm học nhà trường còn tổ chức các cuộc thi: Đồ dùng đồ chơi, kết quả trong cuộc thi có 6700 đồ dùng, đồ chơi và kết quả có 5 giải nhất, 10 giải nhì, 5 giải ba và có 8 bộ đồ dùng có giáo trị sử dụng cao.

Trong hội thi “Bé duyên dáng, bé tài năng” đã tuyên truyền tới các bậc phụ huynh, các tổ chức xã hội và nhân dân trên địa bàn về kết quả chất lượng giáo dục toàn diện trên trẻvề thể chất - trí tuệ - tình cảm và thói quen nền nếp trong những năm học gần đây của nhà trường.Mặt khác hội thi “Bé duyên dáng- bé tài năng” cấp trường còn nhằm phát hiện những tài năng, năng khiếu của trẻ. Từ đó làm chuyển biến về phong trào xã hội hóa giáo dục, cũng như nhận thức của phụ huynh, nhân dân cộng đồng đưa chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ngày càng cao đáp ứng với yêu cầu giáo dục trong thời kỳ đổi mới theo quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

Hội thi tạo sân chơi cho các bé được giao lưu, học hỏi nâng cao kỹ năng sống cho các bé giúp các bé mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, rèn luyện tố chất nhanh nhẹn - khéo léo - bền bỉ - khỏe mạnh hiểu biết về tự nhiên, xã hội và kỹ năng sống.

Đánh giá phong trào chăm sóc giáo dục của các lớp trong toàn trường.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức, đoàn thể xã hội trong tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non trong trường và tại gia đình. Kết quả hội thi đã lựa chọn và trao giải cho các lớp gồm có 3 giải nhất, 13 giải nhì, 4 giải ba và đặc biệt đã lựa chọn được 5 bé xuất sắc và tài năng nhất.

100% các nhóm lớp tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm được đánh giá qua các buổi dự giờ, các đợt hội giảng, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra hoạt động sư phạm, qua các hoạt động hàng ngày của giáo viên, tổ chức chuyên đề theo tháng, chủ đề...

100% giáo viên thực hiện nghiêm túc về hồ sơ sổ sách và được kiểm tra trước 1 tuần khi lên lớp, giáo viên soạn bài trình chiếu PowerPoint phải có hình ảnh minh họa, tuyệt đối không có hiện tượng sao chép hoặc photocoppy giáo án ở bất kỳ hình thức nào.

Xây dựng và sử dụng hiệu quả thước đo đánh giá sự phát triển của trẻ với các nội dung phù hợp với các độ tuổi.

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, tạo cơ hội cho trẻ tích cực tham gia các hoạt động vui chơi, khám phá, trải nghiệm và sáng tạo hình thành ở trẻ sự mạnh dạn, tự tin, mở rộng hiểu biết. Môi trường trong lớp và ngoài lớp trang trí theo mảng chủ đề lớn, có đầy đủ các bảng biểu theo quy định. Đồ dùng, đồ chơi được bố trí, sắp xếp khoa học, gọn gàng. Các góc chơi được thay đổi theo từng chủ đề và thường xuyên vệ sinh sạch sẽ.

Môi trường bên ngoài: Trong năm học nhà trường bổ sung thêm khu vui chơi trải nghiệm liên hoàn, cải tạo khu vui chơi trải nghiệm tại vườn cây tu sửa đồ chơi ngoài trời, bố trí hợp lý các đồ chơi khu vui chơi liên hoàn và sân bóng đá mini cho trẻ; mở rộng vườn rau sạch về phía sau dẫy nhà mới, sau khu chợ quê và trồng các cây dây leo.

 Bổ sung môi trường Chữ viết, môi trường giao tiếp cho trẻ: Trên các chậu cây xanh, cây cảnh ở dọc hành lang được gắn các thẻ chữ cái giúp cho các bé có cơ hội được làm quen với các chữ cái đã học...

100% giáo viên bám sát chương trình, sáng tạo trong thiết kế bài dạy, ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục.

Chú trọng việc tổ chức các hoạt động trong nhà trường (hoạt động vệ sinh, lao động tự phục vụ, hoạt động góc...), hình thành ở trẻ những hành vi tốt để từ đó rèn cho trẻ có thói quen và hành vi tốt trong cuộc sống; rèn kỹ năng sống cho trẻ.

4.3. Đảm bảo an toàn cho trẻ tại trường mầm non

Năm học 2020-2021, nhà trường tiếp tục thực hiện mô hình điểm về “Bếp ăn tập thể” đảm bảo ATTP năm 2020 của tỉnh và thành phố. Nhà trường đã quan tâm đầu tư bổ sung thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác nuôi dưỡng như: Nồi hầm xương, cháo; bàn chia thức ăn bằng Inoc; có 02 tủ lạnh để lưu mẫu mẫu thực phẩm sống và lưu mẫu thức ăn chín trong 24/24 giờ, hệ thống bảng biểu tuyên truyền trong nhà bếp; làm hệ thống tường bằng nhôm kính, lưới chắn côn trùng khu vực nhận thực phẩm và sơ chế thô, làm hệ thống giá bằng Inoc để thực phẩm ở khu vực sơ chế thô, bổ sung thêm 2 máy lọc nước công nghiệp để phục vụ công tác bán trú cho trẻ.

Công tác đảm bảo an toàn cho trẻ luôn được nhà trường quan tâm trú trọng; nhà trường chỉ đạo giáo viên phối hợp chặt chẽ với cha mẹ trẻ trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ. 100% trẻ được đảm bản an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Môi trường sư phạm nhà trường và từng nhóm, lớp luôn thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ theo chỉ thị số 505/CT-BGD ĐT ngày 20/2/2017 về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục.

4.4. Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ:

Nhà trường tổ chức cho trẻ ăn theo thực đơn từng mùa khoa học, phù hợp; tăng cường vườn rau sạch trong trường để bổ sung nguồn rau sạch, thực phẩm sạch hỗ trợ vào bữa ăn cho trẻ. Hợp đồng mua thực phẩm với các tổ chức, cá nhân có uy tín để đảm bảo thực phẩm an toàn cho trẻ.

Kết quả cân đo trẻ: Tổng số trẻ được cân 1.067 trẻ. Trong đó trẻ trong trường mầm non là 711 trẻ. Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn 8/1.067  0,7 % suy dinh dưỡng thể thấp còi 17/1.067 đạt 1,59%. Trẻ có cân nặng cao hơn so với độ tuổi 8/1.067 đạt 0.75%.

Phối hợp với Trạm y tế xã khám sức khỏe cho trẻ. Kết quả 100% trẻ được thăm khám và theo dõi được cân đo theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng, được tiêm phòng, uống vitamin A đầy đủ trong đó số trẻ mắc bệnh: 268/1067 trẻ chiếm 25,1%, chủ yếu trẻ mắc bệnh về răng, viêm họng, thủy đậu do thời tiết…

100% trẻ ăn bán trú tại trường được đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần và an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Bếp ăn của nhà trường được thiết kế theo quy trình 1 chiều, đảm bảo có khu sơ chế thô, sơ chế tinh, khu chế biến, khu chia thức ăn chín, có nhà kho. Bếp ăn được công nhận  đạt tiêu chuẩn vệ sinh. Công tác vệ sinh luôn duy trì thường xuyên sạch sẽ và đảm bảo có lịch thực hiện vệ sinh hàng ngày và được phân công cụ thể tới từng thành viên. Bếp ăn được trang bị đầy đủ thiết bị đồ dùng hiện đại, thực đơn ăn hàng ngày của trẻ được tính trên phần mềm Nutriall, thức ăn được lưu mẫu theo đúng quy trình.

 5 Công tác phòng chống dịch bệnh tại trường.

Ngay từ khi có văn bản chỉ đạo của các cấp, nhà trường đã xây dựng kế hoạch số 02/KH-MNTM ngày 03/02/2021 về việc thực hiện biện pháp phòng chống  dịch Covid-19 trong trường mầm non Tân Mỹ  và các cơ sở độc lập tư thuc trên địa bàn; Quyết định số 05/QĐ-MNTM ngày 09/02/2021về việc kiện toàn ban chỉ đạo phòng pháp phòng chống  dịch Covid-19 của trường mầm non Tân Mỹ; Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; Hàng ngày giáo viên có trách nhiệm cập nhật từng thông tin thông báo về ban chỉ đạo về sức khỏe của từng học sinh, PHHS, nắm bắt tình hình các đối tượng đi, đến từ vùng dịch, thực hiện tốt công tác tuyên truyền tại nơi cư trú, đến từng PHHS trong lớp về tình hình dịch bệnh và cách phòng tránh dịch bệnh và thực hiện nghiêm túc 5K theo hướng dẫn của Bộ y tế. Kết quả cụ thể như sau:

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch; tổ chức đón trẻ trở lại trường đảm bảo an toàn và hiệu quả.

- 100% giáo viên, nhân viên, học sinh và người thân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch không có dấu hiệu mắc bệnh Covid-19.

- Đến thời điểm hiện tại nhà trường có 01 học sinh là F1, 09 học sinh là F2, 83 học sinh là đối tượng F3,4, có 05 giáo viên là F2, 15 giáo viên là F3,4, có 05 PHHS là đối tượng F1, có 24 PHHS là đối tượng F1; không có phụ huynh và học sinh, giáo viên là đối tượng F0

Trong công tác phòng chống bão lụt ủng hộ miền Trung nhà trường đã vận động được sự đóng góp của cán bộ giáo viên, nhân viên với số tiền là 28.100.000đ; Ủng hộ phòng chống dịch lần thứ tư là 44.100.000đ tiền măt, quà và nhu yếu phẩm trị giá 14.800.000đ

- Tổ chức tuyên truyền 360 văn bản từ ngày 8/5 đến nay, hướng dẫn PHHS trong công tác phòng chống dịch trên các nhóm Zalo của các lớp trong thời điểm cao điểm về dịch bệnh 

Các lớp đã tổ chức được, 198 video clip,12 trò chơi mới và củng cố ôn luyện được toàn bộ các hoạt động học của trẻ trong các lĩnh vực phát triển giáo dục

100% các lớp tổ chức, thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh, toàn bộ đồ dùng, đồ chơi của trẻ được vệ sinh đúng quy trình hướng dẫn của Bộ y tế. Nhà trường đã có lịch phân công vệ sinh cụ thể đối với từng giáo viên, nhân viên trong nhà trường

6. Xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Nhà trường luôn duy trì và giữ vững trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Hàng năm thường xuyên tu sửa CSVC, bổ sung trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động giáo dục và sân chơi ngoài trời.

Phát huy những thành tích đạt được năm học 2020-2021, nhà trường luôn duy trì và củng cố mô hình trường trọng điểm, ngay từ đầu năm học nhà trường đã có kế hoạch bổ sung đồ dùng trang thiết bị, cải tạo cảnh quan môi trường, sắp đặt lại toàn bộ hệ thống đồ dùng đồ đồ chơi ngoài trời. Bổ sung thêm khu chợ quê, con đường trải nghiệm cho bé, khu vui chơi phát triển vận động dưới mái vòm, xây mới sân khấu ngoài trời cho bé. Hoàn thành tu sửa lát lại toàn bộ dãy nhà lớp học 2 tầng, chống thấm 05 nhà vệ sinh, hoàn thành khu vui chơi trải nghiệm liên hoàn.

Trong năm học nhà trường thường xuyên thay đổi việc trang trí môi trường trong và ngoài lớp học theo các chủ đề hoạt động với mục đích phát huy sự sáng tạo của các nhóm lớp, tăng cường sự giao lưu học hỏi của đồng nghiệp. Chính vì vậy chất lượng nhà trường luôn được nâng cao. Với sự quyết tâm, cố gắng nỗ lực của nhà trường  

Trong năm học nhà trường đón nhận được 6 lần tham quan học tập của các đồng nghiệp trong và ngoài tỉnh đến tham quan học tập tại nhà trường. Đặc biệt là ngày 22/1/2021 nhà trường đón đoàn công tác của Sở Giáo dục tỉnh Hòa Bình gồm 80 đồng chí, lãnh đạo sở, Phòng giáo Dục, CBQL, GV của tỉnh Hòa Bình  đến trao đổi, học tập kinh nghiệm phát triển về GDMN tại nhà trường.

Đặc biệt nhà trường còn là đơn vị được UBND tỉnh chọn biểu diễn văn nghệ chào đón bà: Đặng Thị Ngọc Thịnh- Phó chủ tịch nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam về thăm và tặng quà cho học sinh tỉnh Bắc Giang

7.Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của trường trọng điểm chất lượng.

* Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

Bổ sung đồ dùng đồ chơi cho các lớp: Như Đồ dùng học toán, đồ chơi góc phân vai, góc xây dựng... với số tiền là: 221.000.000đ

Hồ sơ sổ sách của nhà trường và giáo viên đủ theo quy định.

Bổ sung thêm sách pháp luật, sách bồi dưỡng chuyên môn, sách tham khảo... có góc trưng bày đồ dùng tự làm của giáo viên

Phối hợp với phụ huynh học sinh mua sắm đủ đồ dùng, sách vở cho trẻ theo quy định của Chương trình GDMN.

Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng đồ chơi trong nhà trường. Trong năm học tổng số đồ dùng, đồ chơi tự làm là 12.577, đặc biệt nhà trường đã tổ chức hội thi làm đồ dùng đồ chơi, qua hội thi đã có được 6.700 đồ dùng trong đó có 08 bộ đồ dùng mang tính sáng tạo cao và có khả năng ứng dụng trong các hoạt động chơi và học.

Hoàn thành công trình nhà mái vòm tại khu vui chơi trải nghiệm liên hoàn với diện tích khoảng 230 m2, cải tạo sửa chữa toàn bộ nhà lớp học 2 tầng, tạo khu vui chơi trải nghiệm cho trẻ để đáp ứng đủ tiêu chí, đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị đồng bộ đi đầu về đổi mới tiêu chí Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâmvới tổng kinh phí khoảng 700.000.000đ

Bảo quản tốt cơ sở vật chất của nhà trường và các nhóm lớp.

8. Công tác phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu trường trong điểm chất lượng cao.

Tổng số CBGV, NV: 42 trong đó, CBQL: 02,  giáo viên: 39, nhân viên: 01 (nghỉ thai sản trong  năm học là: 03).

 Số giáo viên dạy giỏi cấp trường 41/41, đạt 100%

Tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên nhà trường được tham dự đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn do ngành giáo dục tổ chức.

Trong năm học có 6 giáo viên hoàn thành chương trình học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên được 04 lượt tại trường.Tham quan học tập tại các trường trong tỉnh 03 trường, các trường ngoài tỉnh 02 trường.

Tổ chức được 02 buổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học cấp trường, 06 buổi theo tổ chuyên môn., Sinh hoạt định kỳ tại các tổ chuyên môn là 45 lần

100% giáo viên được dự giờ rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, cụ thể tổ chức dự giờ được 746 hoạt động trong đó có 367 hoạt động được xếp loại tốt, 378 loại xếp khá, xếp loại đạt yêu cầu 01.

Khuyến khích giáo viên có khả năng thiết kế giáo án, ứng dụng trình chiếu Powerpoint đưa bài giảng E-Learning vào giảng dậy. Trong năm học đã có 171 hoạt động có ứng dụng CNTT.

Duy trì sinh hoạt chuyên môn theo tổ, nhóm. Tăng cường dự giờ thăm lớp đối với giáo viên mới ra trường, giáo viên có chuyên môn còn hạn chế và các nhóm lớp độc lập tư thục để nâng cao chất lượng các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

Tổ chức dậy chuyên đề cấp trường mỗi tháng 02 lần trong tất cả các hoạt động học và các hoạt động vui chơi, trải nghiệm.

100% CBQL, GV được bồi dưỡng thường xuyên 42 trong đó xếp loại giỏi: 22 giáo viên, xếp loại khá 20 giáo viên, đạt yêu cầu 0.

9. Kết quả của việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục mầm non.

 Trong năm học nhà trường xây dựng đầy đủ các kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đề ra như: Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch thực hiện chương trình các độ tuổi, kế hoạch chuyên môn, kế hoạch công tác bán trú, kế hoạch chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”...Thực hiện nghiêm túc giảm tải chương trình sau kỳ nghỉ phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo đúng , đủ nội dung kiến thức chương trình học

Phân công nhiệm vụ, bố trí, sắp xếp và sử dụng đội ngũ hợp lý, phù hợp với khả năng và năng lực của từng giáo viên, phát huy quyền làm chủ của cán bộ giáo viên trong nhà trường....Tăng cường kỷ cương nền nếp làm việc; thực hiện điều hành, quản lý các hoạt động của nhà trường khoa học, nền nếp, hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ trong điều lệ trường mầm non.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ: Các tiêu chí xếp loại thi đua, qui chế chi tiêu nội được xây dựng cụ thể và thông qua trong hội nghị cán bộ công chức đầu năm học. Việc phân loại, đánh giá xếp loại giáo viên được thực hiện hàng tháng, hàng kỳ một cách khách quan và thực chất, công bằng, đúng quy định, không chạy theo thành tích. Vì vậy trong năm học việc đánh giá xếp loại giáo viên, thi đua cuối năm không có ý kiến phản ánh thắc mắc.

 Thực hiện đúng các quy định về các khoản thu đã được phê duyệt, công khai theo đúng quy trình, hướng dẫn, nên trong năm học đều nhận được sự đồng thuận của PHHS, không có đơn thư khiếu nại, thắc mắc.

Thực hiện nghiêm túc công tác thông tin báo cáo: Đảm bảo đúng, đủ, chính xác, kịp thời.

Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, động viên và khen thưởng kịp thời những nhóm lớp và giáo viên đạt thành tích trong các đợt hội giảng.

Cán bộ quản lý nhà trường thường xuyên nghiên cứu, cập nhật đầy đủ các văn bản qui phạm pháp luật về giáo dục Mầm non, triển khai đầy đủ, kịp thời tới 100% cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường bằng nhiều hình thức; thực hiện ứng dụng CNTT, đổi mới công tác quản lý chỉ đạo trong xây dựng các loại kế hoạch, báo cáo, thống kê... chỉ đạo giáo viên thực hiện theo kế hoạch nghiêm túc đạt hiệu quả.

Thực hiện lưu trữ các loại hồ sơ đầy đủ, khoa học.

Quản lý tài chính: Thu - chi theo qui định. Công khai tài chính, đảm bảo chế độ lương của giáo viên đúng thời gian qui định.

Thực hiện đầy đủ các nội dung công khai theo qui định của thông tư 90/2018 TT-BTC về“Qui chế công khai đối với các cơ sở giáo dục ”

* Kết quả kiểm tra và cải cách hành chính trong nhà trường:

Xây dựng kế hoạch, thực hiện có nền nếp việc dự giờ, kiểm tra định kỳ,  kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện giáo viên theo kế hoạch.

Thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch về kiểm tra nội bộ, kiểm tra các đoàn thể và các tổ chuyên môn. Kết quả: Kiểm tra chuyên đề: 41 giáo viên (loại tốt: 18; loại khá: 23); Kiểm tra hoạt động sư phạm 12 giáo viên (Xếp loại: Xuất sắc: 05; Khá: 07). Kiểm tra các tổ chuyên môn 3/3 tổ xếp loại tốt, tổ văn phòng xếp loại khá. Kiểm tra công tác quản lý của hiệu trưởng: 02, kiểm tra nhà bếp: 04, công tác y tế: 02; Đoàn thanh niên và công đoàn: 01, công tác tài chính: 01, Công tác BDTX: 01.

* Công tác kiểm định chất lượng giáo dục:

Nhà trường duy trì tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3

Trong năm học nhà trường thực hiện đã thực hiện cải tiến được 06 nội dung: Hội đồng trường, Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên, Quản lý các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của trường trọng điểm chất lượng cao.

10. Công tác xã hội hóa giáo dục:

Trong năm học nhà trường vận động PHHS đóng góp ngày giờ công lao động cải tạo môi trường vận động cho trẻ tương ứng số tiền khoảng 3.000.000 đ

100% trẻ ăn bán trú tại trường và được PHHS đóng góp số tiền là: 1.615.000.000đ

PHHS trong trường còn ủng hộ nhiều đồ dùng, nguyên vật liệu phế thải cho các lớp để làm đồ dùng đồ chơi trị giá khoảng 5.000.000đ.

 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh hỗ trợ 20 chiến sỹ vào giúp nhà trường lao động vệ sinh toàn bộ khu vực nhà trường, chuẩn bị công tác đón trẻ trở lại trường sau kỳ nghỉ dịch Covid-19

Đặc biệt trong năm học, nhà trường được UBND thành phố hỗ trợ đầu tư xây mới khu vui chơi trải ngiệm liên hòa, cải tạo khu nhà lớp học 2 tầng với tổng kinh phí  700.000.000đ.

Hoàn thành đường tưới nước đến các cây xanh, cây cảnh, khu vườn rau của trường trị giá khoảng 6.000.000đ.

Cải tạo vườn trường trong đó trồng mới được 16 cây ăn quả các loại, chặt bỏ 30 cây keo không đảm bảo an toàn do mục gốc và độ cao không đảm bảo

11. Công tác truyền thông về giáo dục mầm non

Nhà trường thường xuyên tuyên truyền về bậc học mầm non, biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ, công tác phòng chống dịch và các hoạt động của nhà trường, hoạt động của lớp trên hệ thống đài truyền thanh của , trên Cổng thông tin điện tử của nhà trường, trên nhóm Zalo của lớp, trang Facebook của trường... để toàn thể phụ huynh và nhân dân được biết, tạo niềm tin của chính quyền địa phương và phụ huynh về chất lượng của nhà trường.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong công tác chăm sóc - giáo dục trẻ.

Trong năm học vừa qua nhà trường đã có 03 tin bài phóng sự phát trên Đài truyền hình Bắc Giang

 Trong học năm học nhà trường đã đăng 158 bài, bài trên Cổng thông tin điện tử với nhiều lượt truy cập.

II. Đánh giá chung

1. Đánh giá tóm tắt những điểm nổi bật so với chỉ tiêu đề ra và so với năm học trước.

Duy trì trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

Thực hiện mô hình điểm bữa ăn gia đình cho trẻ khối 4 tuổi.

Tiếp tục duy trì tốt mô hình điểm về “ bếp ăn an toàn”, mô hình trường học “ xanh, sạch đep, an toàn”.

Tổ chức thành công đón đoàn công tác của Sở Giáo dục tỉnh Hòa Bình gồm 80 đồng chí, lãnh đạo sở, Phòng giáo Dục, CBQL, GV của tỉnh Hòa Bình  đến trao đổi, học tập kinh nghiệm phát triển về GDMN tại nhà trường.

Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch, chưa phát hiện phụ huynh, học sinh là đối tượng F0 của dịch bênh Covid-19

Những kết quả đạt được cao hơn so với năm học trước:

 Trình độ chuyên môn trên chuẩn của CBQL, GV, NV đạt 71,4 %, cao hơn so với năm học trước 14,6%

  Chất lượng giờ dậy của giáo viên đạt tốt cao hơn năm học trước 18 hoạt động

  Số đồ dùng đồ chơi tự làm của giáo viên cao hơn so với năm học trước 9988 đồ dùng.

  Chất lượng đánh giá trẻ đạt 100% các nội dung cao hơn so với năm học trước trong các độ tuổi từ 3-8%.

  Tỷ lệ trẻ ra lớp đạt 104,2% kế hoạch năm học, cao hơn so với năm học trước.0,12%.

Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp tại các cơ sở độc lập đạt 104,3% kế hoạch đạt 39,55% trẻ trong độ tuổi đến trường cao hơn so với năm học trước là 5,35%

Số học sinh trong các cơ sở tư thục tăng 69 trẻ, tăng 04 nhóm nhóm lớp tại các cơ sở tư thục so với năm học trước.

Tỷ lệ chuyên cần cao hơn so với năm học trước 4,5%

Tỷ lệ bé ngoan cao hơn so với nă học trước : 2 %.

Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 0,7% giảm so với năm học trước 0,8%, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 1,59% giảm 0,71% so với năm học trước.

Đồ dùng bếp ăn được bổ sung, các hệ thống bảng biểu đầy đủ đúng theo yêu cầu(do trường được chọn là mô hình bếp ăn an toàn của thành phố), tổ chức điểm hình thức bữa ăn gia đình cho học sinh lớp 4 tuổi và 5 tuổi.

Tỷ lệ trẻ ra lớp bình quân trong các tháng đạt 102,1% cao hơn 2,1%so với năm học trước 0.3%

Số bài cập trang Wed của nhà trường cao hơn năm học trước 64 bài.

Có 3 bài phóng sự trên đài truyền hình Bắc Giang.

Cơ sở vật chất nhà trường được khang trang hơn: tu sửa lại toàn bộ khu nhà lớp học 2 tầng, làm khu vui chơi trải nghiệm liên hoàn.

Công tác kiểm tra chuyên nghành được đánh giá cao về công tác quản lý của Hiệu trưởng và chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

Thực hiện tốt công tác XHH giáo dục: Huy động được nhiều ngày công của PHHS, phụ nữ xã Tân Mỹ, các chiến sỹ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, PHHS...giúp đỡ nhà trường.

Tham gia văn nghệ chào mừng đón bà: Đặng Thị Ngọc Thịnh- Phó chủ tịch nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam về thăm và tặng quà cho học sinh tỉnh Bắc Giang.

Khuôn viên nhà trường được thay đổi có nhiều góc chơi cho trẻ trải nghiệm, cờ hoa, chong chóng được bổ sung thay mới.

Bổ sung thêm được 116 chậu cảnh được đặt ở hành lang, nhà vệ sinh các lớp được trang trí đẹp mắt. Hoàn thành công trình tưới cây trực tiếp tại các gốc cây.

Chất lượng thực hiện Chương trình GDMN được thực hiện nghiêm túc trước và sau khi giảm tải, thực hiện đầy đủ theo quy định, thường xuyên đổi mới hình thức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; Tăng cường hoạt động vui chơi và hoạt động trải nghiệm, khám phá cho trẻ;

Bổ sung được nhiều đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị đảm bảo cho dạy và học.

Môi trường giáo dục có nhiều đổi mới: Trang trí lớp đúng với môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, cảnh quan khuôn viên nhà trường được cải tạo, bổ sung đẹp và hấp dẫn trẻ.

100% trẻ mẫu giáo  hoàn thành chương trình năm học 2020-2021 và đạt PCGDMN năm 2020

Thực hiện tốt các phong trào thi đua

Thực hiện tốt công tác quản lý, công tác thu chi, trong năm học nhà trường không có đơn thư, phản ánh của tập thể, cá nhân.

Thực hiện tốt công tác XHH giáo dục: từ các tổ chức cá nhân và của phụ huynh

Công tác quản lý có nhiều đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các kế hoạch đã đề ra.

Trong năm học nhà trường đã thực hiện nghiêm túc quản lý ngân sách nhà nước và thu chi ngoài nhân sách không có ý kiến phản ánh, đơn thư khiếu nại. Công tác thông tin báo cáo được kịp thời, chính xác. Thực hiện tốt công tác phối hợp 3 môi trường giáo dục.

Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học.

2. Những khó khăn, hạn chế

* Những vấn đề còn gặp khó khăn, vướng mắc:

Trong năm học nhà trường có 01 giáo viên, 01 nhân viên y tế xin thôi việc và 01 phó hiệu trưởng xin nghỉ hưu trước tuổinên nhà trường gặp khó khăn trong bố trí công việc.

* Nguyên nhân của khó khăn, hạn chế:

Chế độ của giáo viên, nhân viên còn thấp.

* Các giải pháp sẽ thực hiện trong thời gian tiếp theo:

Phát huy kết quả đạt được trong học, tiếp tục nỗ lực cố gắng trong các năm học tiếp theo.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tạo điều kiện cho lớp độc lập tư thục có đủ điều thành lập để tuyển sinh trẻ ra lớp.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề Xây dựng trường học mầm lấy trẻ làm trung tâm” phát huy chất lượng là trường trọng điểm chất lượng của thành phố.

3. Bài học kinh nghiệm.

Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, nâng cao nhận thức, lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp và nắm rõ các văn bản chỉ đạo của ngành và cấp trên để xây dựng Kế hoạch và triển khai đạt hiệu quả, đồng thời người quản lý và giáo viên phải luôn có ý thức vươn lên, tự học, tự rèn để kịp thời nắm bắt những kiến thức mới, chọn lọc cho phù hợp, vận dụng một cách sáng tạo vào công tác quản lý, chỉ đạo và chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Phát huy năng lực hoạt động của đội ngũ giáo viên để phân nhóm và tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho cả trường đạt kết quả cao.

Thường xuyên động viên giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ tự bồi dưỡng chuyên môn biết tự học tập, nghiên cứu tài liệu để nâng cao trình độ cho bản thân và đồng thời giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng thường xuyên để rút kinh nghiệm phát huy những nhân tố tích cực, đồng thời điều chỉnh uốn nắn ngay những sai phạm.

Tranh thủ vốn đầu tư của Nhà nước làm tốt công tác tham mưu xây dựng, tu sửa cải tạo CSVC và hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học trong nhà trường đảm bảo có đủ các phòng học và trang thiết bị tối thiểu cho trẻ được hoạt động.

Phần hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022

1. Tiếp tục làm tốt công tác vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện có hiệu quả cuộc vận động và các phong trào thi đua: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,“Mỗi thày giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo’’,“Xây dựng trường mầm non an toàn  thân thiện, cô đổi mới; sáng tao; trẻ tích cực hoạt động”, “Xây dựng vườn rau sạch cho bé”, chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Phấn đấu không để xảy ra hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo.

2. Thực hiện tốt các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, duy trì chất lượng của trường trọng điểm thành phố.

3. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh cho con em trong độ tuổi ra trường, lớp, đặc biệt các cháu trong độ tuổi nhà trẻ ra các cơ sở mầm non tư thục.

4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao tay nghề cho giáo viên để thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

5. Phát huy và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, chất lượng đội ngũ giáo viên để duy trì có hiệu quả công tác  phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở năm 2021.

6. Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, tích cực tuyên truyền để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương, các bậc cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội quan tâm để phát triển giáo dục mầm non hơn nữa.                                                                                                                  

7. Tăng cường các biện pháp quản lý nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục độc lập trên địa bàn.

8. Tiếp tục duy trì, nêu cao vai trò hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác phối hợp giáo dục GĐ-NT-XH tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh trên địa bàn.

9. Nâng cao chất lượng truyền thông về giáo dục mầm non của nhà trường và của ngành giáo dục.

III. Kiến nghị đề xuất

1. Đối với Thành ủy, UBND thành phố

Có chế độ đối với nhân viên hợp đồng trong nhà trường: Bảo vệ, cấp dưỡng.

Bổ sung thêm nhân viên y tế, giáo viên và cán bộ quản lý đủ theo biên chế của thành phố giao năm 2021.

2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, các tiết dạy mẫu cho giáo viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Tổ chức cho các trường thăm quan các trường điển hình tiên tiến trong và ngoài tỉnh.

Trên đây là báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của trường Mầm non Tân  Mỹ./

 

Nơi nhận:                                                                  

- Phòng GD&ĐT TP (để b/c);                                                                

- Lưu: VT

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Loan

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG TRONG NĂM HỌC 2020-2021

Link xem hình ảnh tại đây :  MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG TRONG NĂM HỌC 2020.docx

 


 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 125
Tháng 08 : 1.552
Năm 2022 : 59.288