Đoàn Thanh niên Trường Mầm non Tân Mỹ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 05/2017 theo quyết định của Đoàn Thanh niên Xã Tân Mỹ . bước đầu mới thành lập chi đoàn còn gặp nhiều ...