Chắp cánh tương lai

Hoạt động trải nghiệm "Vườn rau của bé" lớp 3 – 4 tuổi A2 trường mầm non Tân Mỹ

 

Hoạt động trải nghiệm là một cách học thông qua thực hành, với quan niệm việc học là quá trình tạo ra tri thức mới trên cơ sở trải nghiệm thực tế, dựa trên những đánh giá, phân tích trên những kinh nghiệm, kiến thức sẵn có của trẻ. Hoạt động trải nghiệm của trẻ sử dụng tất cả các giác quan (nghe, nhìn, chạm, ngửi…) để có thể tăng khả năng lưu giữ những điều đã tiếp cận được lâu hơn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được trường MN Tân Mỹ chỉ đạo trong năm học 2020 - 2021 là tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ, hoạt động này đã được giáo viên thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là hoạt động trải nghiệm “Vườn rau của bé”.

Xây dựng "Vườn rau của bé" được trường Mầm non Tân Mỹ thực hiện hàng năm, mô hình được duy trì là nhờ tập thể giáo viên, nhân viên và trẻ các lớp thực hiện.

    Rau là thực phẩm cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của trẻ. Vườn rau sạch không những cung cấp về dinh dưỡng mà còn là môi trường cho các cháu khám phá, trải nghiệm thông qua các hoạt động dạo chơi ngoài trời.

    Đây là hoạt động trải nghiệm thực tế giúp trẻ nhận thức sâu hơn về thế giới các loại rau, thực hiện một số công việc chăm sóc, bảo vệ rau như: Nhổ cỏ, bắt sâu, tưới nước, vun gốc... từ đó giáo dục trẻ biết yêu lao động, kính mến người lao động và sản phẩm lao động.

Sau đây là một số hình ảnh của cô và trò lớp 3 - 4 tuổi A2 trường MN Tân Mỹ  cùng chăm sóc vườn rau: