Chắp cánh tương lai

Hoạt động trải nghiệm "Bé làm bưu thiếp, cắm hoa" nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 của lớp 5-6 tuổi A3.


Tác giả: Hoàng Thị Thanh