Chắp cánh tương lai

Hoạt động: Chăm sóc vườn rau của các bé lớp MG 4-5 tuổi A5

Xếp hạng:

Hoạt động chăm sóc, khám phá vườn rau đã giúp cho các bé có thêm hiểu biết về sự phát triển của cây rau, tên một số loại rau và cách chăm sóc rau.

Dưới đây là một số hình ảnh của các bé trải nghiệm tại vườn rau;