Chắp cánh tương lai

Hình ảnh lễ kết nạp đảng viên mới và chuyển đảng chính thức của Chi bộ Trường Mầm non tân Mỹ