Chắp cánh tương lai

Hình ảnh hội giảng năm học 2014-2015


Tác giả: Phạm Thị Hạnh - PHT