Chắp cánh tương lai

Buổi hoạt động tâọ hình đầu tiên của các bé lớp 3 tuổi A3 trở lại trường sau đợt nghỉ dịch covid 19