Chắp cánh tương lai

Ảnh thăm quan học tập tại Trường Mầm non 10/10 và Trường Mầm non Tả Thanh Oai - Hà Nội của cụm chuyên môn số 3

Ảnh thăm quan học tập tại Trường Mầm non 10/10 và Trường Mầm non Tả Thanh Oai - Hà Nội của cụm chuyên môn số 3 đã thu được kết quả rất cao. Cán bộ giáo viên được của tham gia đã học hỏi được nhiều điều và mang về áp dụng tại trường mình.

Ảnh thăm quan học tập tại Trường Mầm non 10/10 và Trường Mầm non Tả Thanh Oai - Hà Nội của cụm chuyên môn số 3