Giới thiệu

Với tổng diện tích 5.043m2, cơ sở vật chất nhà trường được xây dựng  khang trang, sạch đẹp, các phòng học, phòng chức năng được xây dựng kiên cố, sân chơi cho trẻ rộng rãi được bố trí với nhiều khu vực hoạt động đáp ứng nhu cầu vui chơi cho trẻ. Các thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi được trang bị đầy đủ theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu cho việc dạy và học của chương trình giáo dục mầm non (GDMN).

Hiện tại nhà trường có 54 CBGV, NV, trong đó có 03CBQL, 41giáo viên, và 10 nhân viên. 100% CBGV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn đạt 80%. Năm học 2017-2018, nhà trường có 23 nhóm, lớp với 755 trẻ (trong đó 01 nhóm trẻ và 22 lớp mẫu giáo).  

Trường có Chi bộ đảng với 19 đảng viên, có Công đoàn và Đoàn thanh nên hùng mạnh.

Trong những năm gần đây, nhà trường luôn đạt được những thành tích cao, là một trong những đơn vị dẫn đầu của giáo dục mầm non thành phố. Năm học 2014 - 2015 nhà trường được công nhận lại trường MN đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tháng 11/2017 trường được đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. Chất lượng giáo dục toàn diện được khẳng định và các phong trào thi đua đạt nhiểu thành tích cao như tỷ lệ giáo viên dạy giỏi cấp thành phố đạt 42% (16/38 GV), cấp tỉnh đạt 20% (8/41 GV). Năm học 2017-2018, nhà trường đạt giải Nhất trong Hội thi ”xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp thành phố. Nhiều năm liên tục nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc, được nhận nhiều Giấy khen, Bằng khen của các cấp.

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành đoàn thể và sự phối hợp tích cực, nhiệt tình của các bậc phụ huynh cùng với sự nỗ lực phấn đấu của mỗi cán bộ, nhân viên, nhà trường luôn xây dựng môi trường GD tích cực và hiệu quả đúng với mục tiêu “Trường học an toàn, thân thiện- cô giáo đổi mới, sáng tạo, trẻ tích cực hoạt động”. Trong đó, nhà trường luôn cố gắng xây dựng môi trường xã hội gần gũi, thân thiện; môi trường vật chất trong và ngoài lớp sáng tạo, khuyến khích trẻ hoạt động tìm tòi, khám phá, trải nghiệm. Năm học 2017-2018 Trường MN Tân Mỹ được chọn là trường điểm XDMTGDLTLTT của Phòng GD thành phố.

                                                                                                                                       Phạm Thị Hạnh - PHT